Translate to:

 
فراق
نویسنده : admin
تاریخ : یکشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۱

    48262hilzbh6ofyle09b.jpg

                                   مرحوم  مغفور حاج حمید قبادی،شهید محمودرضایی

vo22b78ey85kyzgj7uyx.jpg
fcbk75oiewuvh117ryzz.jpg


      چه خوشست حال مرغی که قفس ندیده باشد           
      چه   نکوتر   آنکه   مرغی   زقفس   پریده   باشد  
       پر و بال  ما   شکستند  و  در  قفس   گشودند               
      چه رها چه بسته   مرغی که پرش بریده  باشد                                                                                
حمید روایتگر ایام پرحماسه و یادگار عزیزان  شهیدمان غریبانه از میان ما بال گشود و رفت

 او که سالها روایتگر خون و برف بر بلندیهای سر به فلک کشیده “کاتو” “گمو”چومان”ناصر۱″تک درخت”….وشاه بلوطهای سرخش بود.
 او که راوی ستونهای نورانی بسیجیها ،در پیچ وتاب خاکریزها ،بر دشتهای جنوب در آن شبهای به یادماندنی عملیات بود
او که روایتگر رملهای تشنه ،قمقمه های خالی ،و لبهای خشکیده بچه ها  . در فکه و والفجر مقدماتی بود.که با دنیایی از غربت و دلدادگی جان دادند.
و روایتگر آن “تکدرخت “پیر و مجروح، که شاید همچنان بر کویر گرم فکه و “تپه دوقلو “برجای باشد.
.او که سالها همنوا باناله های غریبانه اروند و خین اشکها ریخت، و در سوگ نخلهای سر بریده” جزیره بوارین” ورقها رنگین نمود ،که شمیم معطرش شفای چشم وآ رام دل بود برای بسیجیهای یعقوب صفت.
حمید نمیبایست در دیار دوستان وهمرزمان شهیدش کوهدشت، آهنگ رفتن میکرد ،او بایددر آن  سالیان دور درشلمچه وفکه و کردستان در خونش میغلطید.
اما حکمت این ماندن شاید این بود که میبایست می ماند و جور مسولین فرهنگی  خطه ای را می کشید که در عرضه آن حماسه های ماندگار کوتاهی کردند . وهنوز که هنوز است فیلم و تصاویر شهدای پرپر شده امان در آرشیو نهادهای ذیربط زنگار غفلت وغربت به خود دارد.
               همان بهتر که لیلی در بیابان جلوه گرباشد
               ندارد    تنگنای شهر  تاب  حسن صحرایی[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده